Adó 1 %

Nyugati Egyházkerület

Evangélikus.hu

Biblia

Online hittan

Facebook

Ökumené

Hálaadó istentisztelet Lentiben

Április 7-én, délután 4 órakor örömteli eseményre került sor a lenti Evangélikus kápolnában. A kis templom 2012-benünnepelte építésének 80. évfordulóját. Ez alkalomból sor került a megrongálódott külső vakolat felújítására és az esőcsatorna cseréjére.

A maroknyi gyülekezet segítségére volt a munka finanszírozásában a Gusztáv Adolf Segélyszolgálat, az Őrségi Református Egyházmegye, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület, Lenti Város Önkormányzata és Budapest VI. kerület (Terézváros) Önkormányzata. Az anyagi háttér megteremtése érdekében sokat fáradozott Szabó Vilmos, a gyülekezet lelkésze, amit hálás szívvel köszönünk.

Hálaadó istentiszteletre gyűltek össze Lenti és környéke evangélikus hívein kívül a szintén e kis templomban otthonra lelő lenti református hívek, és az itt szolgáló református lelkészek, valamint a Szent Mihály plébániáról Németh Csaba tisztelendő úr. Ez alkalomból ellátogatott hozzánk Szemerei János, a Nyugat-Dunántúli Evangélikus Egyházkerület püspöke, Smidéliusz Zoltán, a Somogy-Zalai Evangélikus Egyházmegye esperese, valamint a megye több evangélikus lelkésze, és a testvérgyülekezetek küldöttei.
Megtisztelte az eseményt a terület országgyűlési képviselője, Pintér László, Lenti város polgármestere, Horváth László, Terézváros polgármestere Hassay Zsófia és Bence Utrosa Gabriella, az alsólendvai gyülekezet gondnoka.

Az ünnepélyes istentisztelet az Erős vár a mi Istenünk kezdetű énekkel indult. Az oltár előtti szolgálatot Smidéliusz Zoltán esperes, Szabó Vilmos a gyülekezet lelkésze és Hodánics Péter református lelkész végezte, aki az itt otthonra talált reformátusokat pásztorolja. Igét hirdetett Szemerei János püspök úr. Lelkesen hangzott a gyülekezet hálaadó éneke: „Töltse meg mindig templomunk dicséret, hála, imádat!”
Az istentiszteletet követően rövid közgyűlésre került sor, melynek keretében Szabó Vilmos a gyülekezet lelkésze ismertette a templom rövid történetét, a felújítás menetét, bekerülési költségeit és a támogatások számszerűségét. Köszönetet mondott a segítőknek és a jelenlévő kivitelezőnek, Pilhoffer Zoltán építésznek. A jelenlévő vendégek rövid köszöntővel szóltak a hívekhez.

Köszöntőt mondott: Szemerei János püspök úr, Smidéliusz Zoltán esperes úr, Hodánics Péter és Nagy Dániel református lelkészek, Németh Csaba káplán úr, Bence Utrosa Gabriella gondnok, Pintér László országgyűlési képviselő, Hassay Zsófia és Horváth László polgármesterek, Kozma Ivánné a gyülekezet tagja. A közgyűlés a Himnusz hangjaival zárult.

Az esemény után szeretetvendégségre került sor, ahova a helyi gyülekezet minden jelenlévőt meghívott.

 


A Zalaegerszegi Evangélikus Egyházközség honlapja. Készítette: Németh Róbert © Minden jog fenntartva.