Meghívó Közgyűlésre

Miután Szabó Vilmos tisztelendő úr 2015. augusztus 1-vel nyugállományba vonul, gyülekezetünk 2015. július 27-én, 17 órakor a templomunkban - a választásokról szóló 2005. évi VII. tv. 12.§-a szerint - a lelkészválasztást előkészítő közgyűlést tart, Kőszeghyné Raczkó Zsuzsa esperes asszony elnökletével.

A közgyűlésre minden, a gyülekezet fenntartásában részt vevő (a 2013-2014-2015. esztendőknek legalább egyikében egyházfenntartói járulékot fizető), regisztrált gyülekezeti tag testvérünket szeretettel várjuk.