Szentháromság u.17. 2011. 10. 16

Krisztus 1Kor 12,12-26
Mert amiképpen a test egy és sok tagja van, az egy testnek tagjai pedig, noha sokan vannak, mind egy test, azonképpen a Krisztus is.Mert hiszen egy Lélek által mi mindnyájan egy testté kereszteltettünk meg, akár zsidók, akár görögök, akár szolgák, akár szabadok; és mindnyájan egy Lélekkel itattattunk meg. Mert a test sem egy tag, hanem sok.

 

Ha ezt mondaná a láb: mivelhogy nem kéz vagyok, nem vagyok a testből való; avagy nem a testből való-é azért? És ha a fül ezt mondaná: mivelhogy nem vagyok szem, nem vagyok a testből való; avagy nem a testből való-é azért? Ha az egész test szem, hol a hallás? ha az egész hallás, hol a szaglás? Most pedig az Isten elhelyezte a tagokat a testben egyenként mindeniket, amint akarta. Ha pedig az egész egy tag volna hol volna a test? Így azonban sok tag van ugyan, de egy test. Nem mondhatja pedig a szem a kéznek: Nincs rád szükségem; vagy viszont a fej a lábaknak: Nem kelletek nékem. Sőt sokkal inkább, amelyek a test legerőtelenebb tagjainak látszanak, azok igen szükségesek: És amelyeket a test tisztességtelenebb tagjainak tartunk, azoknak nagyobb tisztességet tulajdonítunk; és amelyek éktelenek bennünk, azok nagyobb ékességben részesülnek; Amelyek pedig ékesek bennünk, azoknak nincs erre szükségük. De az Isten szerkeszté egybe a testet, az alábbvalónak nagyobb tisztességet adván, Hogy ne legyen hasonlás a testben, hanem ugyanarról gondoskodjanak egymásért a tagok. És akár szenved egy tag, vele együtt szenvednek a tagok mind; akár tisztességgel illettetik egy tag, vele együtt örülnek a tagok mind.

 


Keresztyén Gyülekezet! Kedves Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!


Nagyon nehéz helyzetet teremtene a gyülekezetben, ha mindnyájan ugyanazon szombaton akarnánk takarítani, vagy virágot hozni. Ugyan így a családban is, ha mindeni főzni akarna, és senki sem fűtene. Mindenki az udvart seperné, és senki sem takarítana a lakásban. Ugyan ilyen nehéz helyzet lenne. Elképzelhetetlen helyzet alakulna ki. Ugyan olyan elképzelhetetlen helyzet lenne, mintha egy testben minden tag járni, vagy hallani akarna. Egy test akkor szép, akkor harmonikus, ha minden testrész arányosan megvan. Vannak olyan részei a testnek amelyeket alig veszünk észre, mert kevés munkára használjuk őket tudatosan. Ilyen kisujjunk, de ha egy ünnepélyes alkalmon vesszük észre, hogy kisujjunkon a körmünk piszkos, lángba borul az arcunk. Ugyan így, ha diótörés közben ráütünk, az egész testünk sajog tőle, mert egy a test amelyet a fő kapcsol egybe.


A keresztség által mi Krisztus testének a tagjai lettünk. Ez egy feladata és egy lehetőség is számunkra.
Feladat, hogy amim van azzal építsem a közösséget, a gyülekezetet, a testet. Isten megadta, hogy az ujjaim alatt megszólaljon az orgona, mások is hallják, és biztos hangon kezdődjön az ének. Vannak egészen kicsi dolgok, időben meggyújtom a gyertyát. Talán ezek jelentéktelennek látszó szolgálatok, de valaki ezért korábban indul el otthonról, lehet hogy a családból ezt fontoskodásnak veszik. Ha azonban, amikor ideérünk és nincs nyitva a templomajtó, vagy a liturgia közben vesszük észre, hogy nem égnek a gyertyák, akkor ezek a kis dolgok az egész áhítatunkat tönkre tehetik. Egy alkalommal, lelkészgyűlésen, a gyónási kérdésekhez álltunk fel, és jött utánam a párna, mert beültem a rágógumiba. Semmi másra nem emlékszem abból az istentiszteletből. Sorolhatnánk a szolgálatokat, ebben a sorban, egy az igahirdetői szolgálat. Egy istentisztelet után egy idegen testvért megszólítunk, talán ez a szeretet nagyobb hatással lesz rá, mint az igehirdetés ami a templomban hangzott el. Egy a Lélek, aki szétosztotta az ajándékokat a testben.


Feladat. Istentől kapott ajándékainkkal építsük, hordozzuk a testet. Az elmúlt évtizedekben itt Magyarországon, de talán szerte a világon a történelmi egyházakban a passzivitás uralkodott el. A lelkész, és néhány lehetőleg fizetett gyülekezeti tag vigye az egyház életét. Mi ezeket elfogadjuk, az agyonhajtott világunkban itt pihenünk. Ennek óriási veszélye van. Ha egy rándult, vagy egy törött kezet a végletekig kímélünk, egy idő után nem tudunk már vele semmit sem dolgozni. Most azt időt éljük a gyülekezetben, amikor az agyondédelgetett testrészeket próbáljuk újra munkába állítani. Ez az Istentől rendelt faladatunk, hogy építsük a gyülekezetet. Nem önmagunkat a gyülekezetet. A dicsőséget ne a test számára keressük.: „Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.” Mt. 5.16 Az elmúlt hetekben ebből élhettünk át valamit.

Ez egy adottság, lehetőség is. Ha fáj a fogunk vele együtt szenved az egész testünk, pedig a fogunk a testünk súlyának csak elenyésző része. Ezzel az együtt érzéssel fogadjuk itt egymást, ezzel fogad itt bennünket. Ha szomorú arccal, fekete ruhába jön ide valaki közénk, legyen megértés és maghallgatás a szívünkben.

Még egy érdekes dolog a testről. Ha egy rész megsérül, egy másik testrész veszi át a szerepét, hogy a test harmóniája megmaradjon. A gyülekezetben nem maradhat üresen az eltávozott testvér szolgálati helye, mert jól működő test kiegyenlíti önmagát.

Befejezésül arról szeretnék még szólni, nem csak mi vagyunk ennek a testnek a tagjai, hanem itt Zalaegerszegen a keresztség által katolikus és református testvérek egy azon testnek a tagjai. S ha kedves vendégek érkeznek, akik csak névélegesen vendégeink, valójában ugyanannak a testnek vagyunk a tagjai a világ más pontján. S most Isten megengedte, hogy énekben, imában, szeretettel hordozzuk, építsük egymást, az egész test dicsőségére. Mindez azért lehetséges, mert a tagok különböznek ugyan, még egy gyülekezetben is. A különbségek óriásiak világméretekben. Más egyházi szokásokkal, más liturgiával, más nyelven, de ugyanazt az Urat dicsérjük. S ugyanattól az Útól kapott erővel hordozzuk egymást. Urunk köszönjük a sokszínűséget, mert így van hely mindnyájunk számára.


Ámen
Szentháromság u.17 2011-10-16 1Kor 12,12-26