2011.10.02 Szth.u.l5.vas.

Krisztus Mt 6,19-21 19 "Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják,20hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem ássák ki, és nem lopják el.21Mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is."

 

Keresztyén Gyülekezet! Kedves Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!

 

A múlt vasárnap arról szólt az igehirdetés, hogyan tudjuk begyűjteni Isten áldását, a kegyelmet, a bűnbocsánatot, az üdvösséget. Ma folytatódik az ige, Urunk Jézus Krisztus, a mennyei javak gyűjtéséről szól.

Székely János Erdélyi író a Nyugati hadtest című könyvében írja, a gazdagok dicsekednek a vagyonukkal, a kirándulásaikkal, a szegények kevesebb jut, a katona élményeivel, aki katona sem volt a betegségével, mert az elvehetetlenül az övé. Ezt éltem 35 éve Balassagyarmatom a buszon. Előttem két hölgy ült, az egyik pityeregve elmondta, hogy megözvegyült, és a gyermeke is meghalt. Mikor levegőt vett, a másik rázendített, az semmi, az én epeműtétem. Hát igen ilyenek vagyunk mi, amit fogva tartok a szívemben, hogy az az enyém, az tart fogva utána engem, én leszek az övé.

Ezért ebben az igében a hitre kerül a legnagyobb hangsúly. Urunk nem a vágyaim kérdését tárja elénk, hanem a hit kérdését. Nézzük meg ezt négy ellentétben.

1./Gyűjtés és takarékosság.
E két fogalom, bár látszólag közel áll egymáshoz, mégis ellentétes egymással. Ne gondolja senki, hogy Urunk ebben az igében pazarló könnyelmű életre biztat. Biztatás nélkül is sokan élnek így. Sok szülő szomorú ezért, mert gyermeke az általa összegyűjtött vagyonnal könnyelmű. Urunk, aki napi imánkba foglaltatta a napi kenyeret, nem biztat pazarlásra. Az 5000 ember megvendégelése után összeszedi a darabokat. A hívő ember számára a vagyon kérdés hit kérdése. A vagyonban Isten ajándékát látja, amit megbecsül, és képes belőle adni, mert tudja, hogy Isten újra ad. A takarékos ember azt látja, ami van, mégpedig hálaadással. A gyűjtő ember, pedig azt, ami lesz, de azt is aggodalommal.

2./ Gyűjtés és bölcsesség.
A gyűjtő ember a vagyonban látja minden biztosítékát. Ezzel szeretné magát minden időre bebiztosítani. Sok évre tartalékol előre. Bölcs dolog, a szűkös években, lesz mihez nyúlni. Amikor azonban olyan évek jönnek, hogy nem gyarapszik tovább a tartalak, azonnal éhhalált kiállt.
Kedves Testvérek! Mondjuk el a fiataloknak, hogy mit jelent az éhség. Mit jelent, a nincs. Amikor azt mondja az édesanya a gyermekének, hogy nincs. S tanítsuk meg a fiatalokat, mit jelent a takarékosság. Amikor hálával fogadja az ember azt, ami van. Vigyázva, nem pazarolja, nem töri magát, hogy még többet pazarolhasson.

Testvéreim! Igen nagy különbség van a bölcs, takarékos és az ész nélkül gyűjtögető élet között. A gyűjtögető azt hiszi, hogy Ő okos, a földi kincs azonban azt nélkülözi, amiért gyűjtik, az állandóságot, és a biztonságot. Éppen azzal nem tud megbirkózni, amivel a gyűjtő ember küzd, az idővel. Egészen apró ellenségek tönkre teszik. Minél nagyobbra vagyon annál, inkább őrizni kell. Nem nyugalmat, hanem nyugtalanságot. Ma azt éljük, hogy a nincs is okoz sok nyugtalanságot, de még többet létező.

3./Gyűjtés és hitetlenség.
A földi kincsek gyűjtése érzéketlenné tesz a mennyei kincsek iránt, a földi kincsek előbb egyenrangúvá válnak az ember szemében a mennyeiekkel. Később a mennyei egyre távolodik, és marad a földi. Az ember megpróbálja a kettőt együtt keresni. Úgy gondoljuk sokszor, hogy ez egy kiegyensúlyozott életben, e kettő összhangban van. Végül beteljesedik az ilyen életen az Úr szava, nem szolgálhattok két Úrnak. Urunk szembeállítottja a kétféle kincs gyűjtését. S azt mondja: ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hanem gyűjtsetek kincseket magatoknak a mennyben. Mik ezek a mennyei kincsek? Azt meg tanultuk, hogy Isten elé csak üres kézzel állhatunk. Nincsenek olyan érdemeink, amire hivatkozhatunk. Urunk azt mondja, de van mennyei kincs. Ez nem az emberi akarat megfeszítésének az eredménye, hanem a hit gyümölcse az emberben. Amely gyermeki módon hagyatkozik Istenre. Ilyen gyümölcse lehetett volna gazdag ifjúnak, ha hallgat Jézusra, s Isten bűnbocsátó szeretetének a visszhangja, hálával fordul mások felé. S ebből lett volna mennyei kincs, ezek a gazdagok nagy adományai. Urunk szerint Mt. 25, ben egy pohár víz, beteglátogatása is mennyei kincs. Ezs. 33. 6 szerint az Úr félelme is lehet ilyen kincs. Ezekről kincsekről írja egyik énekünk, hogy a szeretet átnyúlik a másvilágra is. Ezt mindnyájan gyűjthetjük.

4./A kincs gyűjtés és a hit.
„Mert ahol a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is.” Amit az ember értéknek tart azt gyűjti. Amit gyűjt, szenvedélyévé válik. Ami a szenvedélyem annak adom a szívemet. A gyűjtött kincs uralkodik rajtam, így a földi kincs nem eszköz, hanem cél lesz. Ott pedig Istennek már nem jut hely.
Megint emlékezzünk. Mit kaptak régen örökségképpen a gyermekek? Elsősorban megtanították a szülök imádkozni és dolgozni a gyermekeket. S azt mondták a hűséges munkádon majd ott lesz Isten áldása. Ma, pedig a szülök, szeretnék megáldani a gyermekieket a ráadással, unokáknak előre biztosítani évtizedekkel mindent. Istent kiiktatva az életből! S erre rámegy az egészség, a boldogság az üdvösség is. Erzsébet angol királynőnek 3000 öltözet ruhája van. Vajon megvan-e az egyetlen, amit a mennyben hordanak az üdvözültek? Bárány bűnbocsátó vériben fehére mosott ruha? Ha nem, akkor mit segít rajta a vagyont érő ruha, a hatalom? Semmit! A képzés, amibe ma belehajtják a gyermekeinket a sok pót-órában, és nem jut idő a hittanra. Ezek a gyermekek képzettek lesznek, de legfontosabb, az iránytű, nem ott a kezükbe, az örök kincsek gyűjtéséhez nem lesz érzékük. Egy fiatal orvos édesanyja súlyos beteg lett, érdeklődtünk a felőle, de fia nem fizikai állapotáról beszélt. Azt mondta az édesanyám sokat imádkozik gyűjti a lelki kincseket.

Testvér! Vigyázzunk! Nem csupán 80 kg humusz alapagyag vagyunk. Isten képét viseljük magunkon, az örök élet várományosai vagyunk.
Ámen
/Túróczy/ 2011-10-02 Szth.u.l5.vas. Mt 6,19-21