Adó 1 %

Nyugati Egyházkerület

Evangélikus.hu

Biblia

Online hittan

Facebook

Ökumené

2011.10.09. Szth.u.l6. vasárnap

Krisztus 2011-10-09. Szth.u.l6. vasárnap
Krisztus
Mt 6,1-6.
„Vigyázzatok: a kegyességeteket ne az emberek előtt gyakoroljátok, hogy lássanak titeket, mert így nem kaptok jutalmat mennyei Atyátoktól. Amikor tehát adományt adsz, ne kürtöltess magad előtt, ahogyan a képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek..."

 

"...Bizony, mondom néktek: megkapták jutalmukat. Te pedig amikor adományt adsz, ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb, hogy adakozásod titokban történjék; a te Atyád pedig, aki látja, ami titokban történik, megfizet neked.” „Amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákban és az utcasarkokon megállva imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony, mondom néktek: megkapták jutalmukat. Te pedig amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál Atyádhoz titokban; Atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megfizet neked.”

 

Keresztyén Gyülekezet! Kedves Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!

 

Az előző két héten arról szólt az igehirdetés, hogyan tudjuk begyűjteni Isten áldását, a mennyei kincseket.
Ma arról szól Urunk Jézus Krisztus, hogyan tudjuk megmutatni az embereknek, hogyan tudjuk megélni, mit gyűjtöttünk a szívünkbe. Ez egy nagyon nehéz feladat. Péter apostol miután heted magával visszament halászni, Urunk Jézus Krisztus háromszor is megkérdezi Simon szeretsz e engem. Végül Péter sírva mondja, Uram Te mindent tudsz, Te tudod, mi látszott kívülről, hősködtem, hangosan fogadkoztam, veled voltam a megdicsőülés hegyen, ott álltam a kereszt alatt, azután megtagadtalak, elfutottam, ezt látták az emberek, de Te Uram azt is tudod, hogy a szívem mélyén szeretlek, Péter sírva mondta ezt.

Egy régi közmondás szerint, a hitetlenek Bibliája a hívők élete. A templomot kerülök Bibliája a templomba járók élete. Sokan ezzel indokolják a távolmaradásukat, hogy mi, akik ide járunk, mi sem vagyunk különbek náluk. Mahatma Gandi azt mondta, ha egy olyan keresztyén találtam volna, aki megélte a l00 %-ban amit hirdet, én is keresztyén lettem volna.

Simone Weil így figyelmeztet: „Hogy valakinek lelke átment e az isteni szeretet tüzén, nem arról ismerem fel, hogyan beszél Istentől, hanem arról, hogyan beszél a földi dolgokról.” Nehéz feladat, a szív kitárása.

Szent – Gáli Kata így figyelmeztet: Ha fontos neked, hogy a gyermeked megőrizze a hitet: mutasd be magadon, hogy milyen a keresztyén ember. Az otthoni példa hitokta6tsáást nem pótolja semmi. Az az út, amely Istenhez vezet a hétköznapjainkon halad keresztül.
Kedves Testvéreim! Rajtunk a világ, család, a lakóközösség, a munkatársak szeme. Ezt érezve, mi pedig gyakran esünk a képmutatás bűnébe, a nagyobb siker érdekében.

Mi ez a képmutatás? Itt az evangélium azt szót használja, amivel a görög nyelv a színész művészetét írja le.
1.Miért lesz a keresztyén ember képmutató?
a./Mert szeretne keresztyén lenni mások szemében.

A színész képmutató, mert a színpadon mást játszik mint ami a valóságban. Ő nem csaló, csak szerepet játszik. Ugyan így a keresztyén képmutató sem csaló, csak szerepet játszik. Szeretne keresztyén lenni, de ezt minél egyszerűbben. A megtérés és újjászületés fájdalmai nélkül, bűnbánat nélkül, belső megújulás nélkül szeretne új ember lenni. Magára ölti a keresztyén élet külső kellékeit. Imádkozik, segít embereken, templomba jár. Lehet hogy kitűnően maszkírozza magát, de ez csak szerep. Csak emberektől kap érte tapsot.
Miért lesz a keresztyén ember képmutató?

b./Mert szeretne Isten gyermeke maradni. Ez még nehezebb. Senki sem maradhat meg ezen az úton akinél az egyszeri és döntő megtérést nem követi napi megtérés. Isten kegyelmének boldog érzése helyett, adófizetési teher lesz a felebaráti szeretet, az imádság, az igehallgatás is, iga lesz számára. Aki ilyen helyzetben, nem a napi megtérést választja, hanem a hite élményeiből él, az képmutató lesz.
Miért lesz a keresztyén ember képmutató?

c./Mert szeretne az embereknek tetszeni. Urunk itt korabeli példákat hoz, amikor az alamizsna osztogató meg fújatta a kürtöt. A persely előtt a bal kézbe készített összeget átszámolta a jobb kézbe, hogy lássák ezt mások is. Mások is imádkoztak, sokan imádkoztak ha az imádkozás ide, ha ez idő nem otthon érte őket akkor félre húzódtak, és imádkoztak. A képmutatók azonban keresték a látonyásságot. Ez már képmutatás.
2./Mi lesz a képmutatás következménye?

A képmutatók elveszik jutalmukat. Aki képmutató, úgy jár mint az a színész, aki nem veti a jelmezt a előadás után. Az utcán is koronával futkos, vagy angyalszárnyakkal. Kinevetik. Egyszer azután kiesik a szerepéből. S előbújik a való. Ugyan ez történik a keresztyén képmutatóval is. S akkor világ nevetségesei leszünk. Embereket egy időre becsaphatunk, de Istent nem. Az utolsó ítélet napján elhangzik: nem ismerlek.
3./Helyzet azonban nem reménytelen.

Mindenek előtt meg kell térnünk. Először, s azután minden nap. S azután meg tapasztaljuk, hogy Atyánk titkon néz. A keresztyén élet Isten szeme előtt folyó élet. Végül is minden élet itt folyik, csak a hitetlen ember erről nem tud, vagy nem vesz róla tudomást. A hívő szív tudja, hogy mindig szem előtt van. Azt a szívünkre helyezi ez az ige ne törődjünk azzal mit mondanak emberek, egy legyen a fontos Jézus mit szól hozzá.

Legyen az élet egy elrejtőzködő élet. A felebarát iránti szeretetet ne kiabáljuk ki. A szegények adott adományt ne írd a kiadások közé, javasolta egy igehirdető. A tyúk amikor tojik rikácsol. Nyomban nem indul a háziasszony és elveszi. Az imádságos életünk legyen titkos. Ne rabolja el ember a békességegemet.

A hívő ember olyan mint a szentjánosbogár bogárka. Jelentéktelen szürke bogárka. De amikor eljön est homálya elkezd magától világítani.
Legyen a mi életünk Krisztus szentjánosbogárkája. Krisztusban elrejtett, de világító élet.
Ámen 2011-10-09. Szth.u.l6. vasárnap Mt 6,1-6.
 


A Zalaegerszegi Evangélikus Egyházközség honlapja. Készítette: Németh Róbert © Minden jog fenntartva.